NNYÜ Aday Öğrenci

Ders Programları

Üniversitemizde eğitim; esnek, dinamik, disiplinler arası, bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanabilme ve bilgi üretme yönünde planlanmıştır. Günümüzde üniversite mezunlarından beklenen, bilgiye hızlı bir şekilde ulaşıp, bilginin işlenmesi, aktarılması, sınıflandırılması, kullanımı ve üretilmesinin yanı sıra piyasanın istediği pek çok beceriyi de kazanmış olmalarıdır. İletişim, yabancı dil, kişisel ve ekip çalışması yapabilme, liderlik, toplumsal ve etik değerlere saygı, geniş bir görüş açısı, hayat boyu öğrenme kültürü, modern teknikleri kullanabilme, çevreye duyarlılık ve sosyal sorumluluk beklenen mezun özellikleri arasındadır.

Ders programları ve içerikler bu çerçevede ulusal ve uluslararası standartlarda hazırlanmış olup, her yıl güncellenmektedir. Eğitim programlarımızda çok sayıda alan/alan dışı seçmeli ders olup bu sayede hem öğrencilerin arzu ettikleri bir alanda uzmanlaşmaları sağlanmakta hem de ulusal ve uluslararası öğrenci değişim programları çok daha kolay bir şekilde gerçekleştirilebilmektedir.

Dersler, konularında uzman öğretim üyeleri tarafından, öğrenci odaklı, bireysel öğrenmeyi destekleyen, çağdaş öğretim yaklaşım ve yöntemleri kullanılarak verilmektedir. Uygulamalı alanlarda öğretim yapan bölümlerimizde, öğrencilerimizin, yüksek teknolojiye dayalı laboratuvarlarımızda öğretim elemanlarının rehberliğinde, gerçeğe en yakın koşullarda uygulama yapmaları ve becerilerini geliştirmeleri sağlanmakta, bunun yanı sıra gerek uygulamalı alanlarda gerekse diğer alanlarda öğrencilerimiz, öğrenim gördükleri süreç içerisinde üst düzey niteliğe sahip kurumlarda uygulama/staj yaparak bilgi ve becerilerini uygulamaya aktarabilme, mezun olmadan kariyerlerini planlama şansını elde etmektedir.

Üniversitemizin tüm bölümleri, yukarıda ifade edilen eğitim-öğretim anlayışını destekleyecek uluslararası standartlarda eğitim araçları ve laboratuvarıyla donatılmış bir alt yapıya sahiptir.

Bologna Ders Bilgi Paketi İçin Lütfen Tıklayınız

1 2 3 4 5 6 7 8 11 12