NNYÜ Aday Öğrenci

YKS Kontenjanlar-Burslar-İndirimler-Ücretler

ADAYLAR İÇİN ÖNEMLİ BİLGİLER

* Üniversitemizde aynı zamanda öğrenim gören kardeşlere beraber öğrenim gördükleri normal öğrenim süresince her yıl her kardeş için %10 öğrenim ücreti indirimi uygulanacaktır.
* Nuh Naci Yazgan Üniversitesi’nde verilen tüm burslar ve indirimler karşılıksız olup, herhangi bir şarta (Derslerden başarısızlık, öğrenim süresinin uzaması, sağlık sebebi, devamsızlık vb.) bağlı olmaksızın öğrenim süresince (mezun oluncaya kadar) devam eder. 
* Üniversitemizde normal öğrenim süresi 4 yıllık olan Bölümlerde 5. yıldan, normal öğrenim süresi 5 yıllık olan Bölümlerde 6. yıldan itibaren ödenecek öğrenim ücreti ders kredisine göre belirlenir. (Örneğin öğrencinin 4. yıldan sonra mezun olabilmesi için 2 dersi kalmış ise, öğrenci sadece bu iki dersin kredi toplamına karşılık gelen bir ücreti öder. Bu durumda ödemesi gereken öğrenim ücreti çok daha düşük olacaktır. Öğrencinin bir eğitim-öğretim yılında alması gereken derslerin kredi toplamı 60’dır. Öğrencinin alması gereken bu 2 dersin kredi toplamı 10 ise, öğrenci ödeyeceği öğrenim ücretinin sadece altıda birini (1/6) öder).
* Üniversitemiz kız ve erkek öğrenci yurtlarının kapasitesi oldukça yüksek olup, isteyen her öğrenci yurtlarımızda kalabilecektir. Yurtlarımız Üniversitemiz Kampüs alanında bulunmakta ve Fakültelere 3-5 dakikalık yürüyüş mesafesindedir. Yurtlarımızın yanındaki Öğrenci Merkezinde sabah kahvaltısı, öğlen ve akşam yemekleri çıkmaktadır.
* Türkiye genelinde ilk 10.000’e giren öğrencilerimize yurtlarımızda ücretsiz olarak konaklama imkânı sağlanacaktır.
* Öğrenim ücreti, her akademik yıl için Mütevelli Heyetince belirlenir. Üniversiteye giriş yılını izleyen akademik yıllarda kayıtlı öğrenciler için yıllık öğrenim ücretindeki olası artış bir önceki yılın enflasyon oranını geçemez.
* Öğrenim süresi boyunca her akademik yarıyıl sonunda, Diş Hekimliği Fakültesi için her yıl sonunda yapılacak değerlendirmeye göre genel ağırlıklı not ortalaması 4.00 üzerinden 3.50 ve üzerinde olan, başarısız dersi ve disiplin cezası olmayan öğrencilere, o yarıyılı/yılı izleyen yarıyıl/yıl için geçerli olmak üzere karşılıksız “Başarı Bursu” verilir. Bu bursun miktar ve koşulları her akademik yarıyıl/yıl için Mütevelli Heyeti'nce belirlenir.


DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

Programın Adı Öğrenim
Süresi
Puan
Türü
Genel
Kontenjan
Şehit
Gazi Yakını
Kontenjan
Depremzede
Aday
Kontenjan
2022-YKS
Başarı Sırası
2022-YKS
En Küçük Puan
Öğrenim Ücreti (TL)
(KDV Hariç)
Diş Hekimliği (Ücretli) 5 SAY 32 - - 54576 452,33650 245.000 TL
Diş Hekimliği (Burslu) 5 SAY 9 1 1 35829 474,81945 Ücretsiz
Diş Hekimliği (%25 İndirimli) 5 SAY 27 - - 48497 459,40371 183.750 TL
Diş Hekimliği'ni Sayısal (SAY) puan türünde başarı sırası en düşük 80.000 olan adaylar tercih yapabilirler.

FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Programın Adı Öğrenim
Süresi
Puan
Türü
Genel
Kontenjan
Şehit
Gazi Yakını
Kontenjan
Depremzede
Aday
Kontenjan
2022-YKS
Başarı Sırası
2022-YKS
En Küçük Puan
Öğrenim Ücreti (TL)
(KDV Hariç)
Psikoloji (Ücretli) 4 EA 45 - - 347664 310,12775 140.000 TL
Psikoloji (Burslu) 4 EA 10 2 1 94686 381,22305 Ücretsiz
Psikoloji (%50 İndirimli) 4 EA 20 - - 156980 356,45107 70.000 TL

GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ

Programın Adı Öğrenim
Süresi
Puan
Türü
Genel
Kontenjan
Şehit
Gazi Yakını
Kontenjan
Depremzede
Aday
Kontenjan
2022-YKS
Başarı Sırası
2022-YKS
En Küçük Puan
Öğrenim Ücreti (TL)
(KDV Hariç)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Ücretli) 4 EA 25 - - 573537 278,72304 155.000 TL
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) 4 EA 9 1 1 200273 342,77379 Ücretsiz
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) 4 EA 30 - - 395142 302,26205 77.500 TL
 
Mimarlık (Ücretli) 4 SAY 1 - - * * 115.000 TL
Mimarlık (Burslu) 4 SAY 4 - 1 213741 330,75939 Ücretsiz
Mimarlık (%50 İndirimli) 4 SAY 15 - - 243410 318,03092 57.500 TL
(*) Mimarlık Bölümünü Sayısal (SAY) puan türünde başarı sırası en düşük 250.000 olan adaylar tercih yapabilirler.

HUKUK FAKÜLTESİ

Programın Adı Öğrenim
Süresi
Puan
Türü
Genel
Kontenjan
Şehit
Gazi Yakını
Kontenjan
Depremzede
Aday
Kontenjan
2022-YKS
Başarı Sırası
2022-YKS
En Küçük Puan
Öğrenim Ücreti (TL)
(KDV Hariç)
Hukuk (Ücretli) 4 EA 38 - - * * 145.000 TL
Hukuk (Burslu) 4 EA 7 1 1 * * Ücretsiz
(*) Bu Programa ilk defa öğrenci alınacağından 2022 yılı başarı sırası ve en küçük puanı oluşmamıştır. Eşit Ağırlık (EA) puan türünde başarı sırası en düşük 125.000 olan adaylar tercih yapabilirler.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Programın Adı Öğrenim
Süresi
Puan
Türü
Genel
Kontenjan
Şehit
Gazi Yakını
Kontenjan
Depremzede
Aday
Kontenjan
2022-YKS
Başarı Sırası
2022-YKS
En Küçük Puan
Öğrenim Ücreti (TL)
(KDV Hariç)
İktisat (Burslu) 4 EA 4 1 1 377929 305,00372 Ücretsiz
İktisat (%50 İndirimli) 4 EA 25 - - 979286 242,03549 62.500 TL
 
İşletme (Burslu) 4 EA 5 1 1 334376 312,48378 Ücretsiz
İşletme (%50 İndirimli) 4 EA 34 - - 869181 250,68395 62.500 TL
 
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) 4 EA 5 1 1 375486 305,39982 Ücretsiz
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) 4 EA 34 - - 952599 244,05635 62.500 TL

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Programın Adı Öğrenim
Süresi
Puan
Türü
Genel
Kontenjan
Şehit
Gazi Yakını
Kontenjan
Depremzede
Aday
Kontenjan
2022-YKS
Başarı Sırası
2022-YKS
En Küçük Puan
Öğrenim Ücreti (TL)
(KDV Hariç)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) 4 SAY 4 1 1 207645 333,59844 Ücretsiz
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İndirimli) 4 SAY 25 - - 295897 299,23477 70.000 TL
 
Endüstri Mühendisliği (Burslu) 4 SAY 4 1 1 238666 319,96105 Ücretsiz
Endüstri Mühendisliği (%50 İndirimli) 4 SAY 25 - - 290925 300,85147 70.000 TL
 
İnşaat Mühendisliği (Burslu) 4 SAY 2 - 1 280947 304,20486 Ücretsiz
İnşaat Mühendisliği (%50 İndirimli) 4 SAY 8 - - * * 70.000 TL
(*) Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği ve İnşaat Mühendisliği Bölümlerini Sayısal (SAY) puan türünde başarı sırası en düşük 300.000 olan adaylar tercih yapabilirler.

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Programın Adı Öğrenim
Süresi
Puan
Türü
Genel
Kontenjan
Şehit
Gazi Yakını
Kontenjan
Depremzede
Aday
Kontenjan
2022-YKS
Başarı Sırası
2022-YKS
En Küçük Puan
Öğrenim Ücreti (TL)
(KDV Hariç)
Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) 4 SAY 21 - - 465869 258,77962 125.000 TL
Beslenme ve Diyetetik (Burslu) 4 SAY 8 1 1 234336 321,73115 Ücretsiz
Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) 4 SAY 30 - - 343145 285,36442 62.500 TL
 
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) 4 SAY 10 - - 422571 266,90539 125.000 TL
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) 4 SAY 7 1 1 175913 350,02091 Ücretsiz
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) 4 SAY 32 - - 388656 274,13411 62.500 TL
 
Hemşirelik (Ücretli) 4 SAY 15 - - 231484 322,92897 110.000 TL
Hemşirelik (Burslu) 4 SAY 7 1 1 140730 372,39943 Ücretsiz
Hemşirelik (%50 İndirimli) 4 SAY 32 - - 205466 334,64360 55.000 TL

MESLEK YÜKSEKOKULU

Programın Adı Öğrenim
Süresi
Puan
Türü
Genel
Kontenjan
Şehit
Gazi Yakını
Kontenjan
Depremzede
Aday
Kontenjan
2022-YKS
Başarı Sırası
2022-YKS
En Küçük Puan
Öğrenim Ücreti (TL)
(KDV Hariç)
Fizyoterapi (Ücretli) 2 TYT 5 - - * * 75.000 TL
Fizyoterapi (Burslu) 2 TYT 6 1 1 441621 342,24373 Ücretsiz
Fizyoterapi (%25 İndirimli) 2 TYT 36 - - 1231896 266,78017 56.250 TL
(*) Bu Programa ilk defa öğrenci alınacağından 2022 yılı başarı sırası ve en küçük puanı oluşmamıştır. TYT sınav puanı hesaplanmış tüm adaylar tercih yapabilecektir.
Burslu programlara yerleştirilen öğrencilere sağlanan burs, sadece öğrenim ücretini kapsamaktadır. Bunun dışında kalan yurtlar, beslenme, ulaşım, kitap vb. giderler ise öğrenim ücreti dışındadır.

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi'nde eğitim ücrete tabidir. Öğrenim ücreti banka sözleşmesinde belirtilen şekilde sekiz taksit halinde tahsil edilir.  Öğrenim ücretinin kayıt sırasında peşin ödenmesi halinde %5 indirim uygulanır.

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi‘nde eğitim dili Türkçe’ dir.  Yabancı dil hazırlık eğitimi yoktur.

Özel Burs: Üniversiteye yerleştirilen ve kayıt yaptırdığı puan türüne göre Türkiye genelinde ilk 100’e girenlere aylık 15.000 TL, ilk 101 ve 1000 arası dereceye girenlere aylık 10.000 TL, ilk 1001 ve 3000 arası dereceye girenlere aylık 5.000 TL, ilk 3001 ve 6000 arası dereceye girenlere aylık 3.000 TL her yıl (8) sekiz ay, normal öğrenimi süresince “Özel Burs” verilir. Özel bursun devamı için öğrencinin; genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 3.50 olması, başarısız dersinin bulunmaması ve disiplin cezası almaması şarttır. Bu bursu alabilmek için herhangi bir yüksek öğretim kurumunda kayıtlı olmamak ve daha önce hiçbir yükseköğretim kurumundan mezun olmamış olmak şartları aranır.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile imzalanan Mutabakat Metni kapsamında bulunan sporculara Üniversitemizi tercih etmeleri ve yerleşmeleri halinde eğitim-öğretim süreleri ile sınırlı olmak kaydı ile %100 oranında eğitim bursu verilir. 
 
Yükseköğretim Kurulunun belirlediği sayıda şehit ve gazi yakınlarına burslu kontenjan ayrılmıştır.

Öğrenci yukarıda belirtilen burslardan kendisinin lehine olanlardan sadece birisinden yararlanabilme imkanına sahiptir.
 
Yurtlar
Kampüsten, Etkinliklerden ve Teknik Gezilerden Görüntüler