NNYÜ Aday Öğrenci

YKS Ek Kontenjanlar-Burslar-İndirimler-Ücretler

ADAYLAR İÇİN ÖNEMLİ BİLGİLER

* Üniversitemizde aynı zamanda öğrenim gören kardeşlere beraber öğrenim gördükleri normal öğrenim süresince her yıl her kardeş için %10 öğrenim ücreti indirimi uygulanacaktır.
* Nuh Naci Yazgan Üniversitesi’nde verilen tüm burslar ve indirimler karşılıksız olup, herhangi bir şarta (Derslerden başarısızlık, öğrenim süresinin uzaması, sağlık sebebi, devamsızlık vb.) bağlı olmaksızın öğrenim süresince (mezun oluncaya kadar) devam eder. 
* Üniversitemizde normal öğrenim süresi 4 yıllık olan Bölümlerde 5. yıldan, normal öğrenim süresi 5 yıllık olan Bölümlerde 6. yıldan itibaren ödenecek öğrenim ücreti ders kredisine göre belirlenir. (Örneğin öğrencinin 4. yıldan sonra mezun olabilmesi için 2 dersi kalmış ise, öğrenci sadece bu iki dersin kredi toplamına karşılık gelen bir ücreti öder. Bu durumda ödemesi gereken öğrenim ücreti çok daha düşük olacaktır. Öğrencinin bir eğitim-öğretim yılında alması gereken derslerin kredi toplamı 60’dır. Öğrencinin alması gereken bu 2 dersin kredi toplamı 10 ise, öğrenci ödeyeceği öğrenim ücretinin sadece altıda birini (1/6) öder).
* Üniversitemiz kız ve erkek öğrenci yurtlarının kapasitesi oldukça yüksek olup, isteyen her öğrenci yurtlarımızda kalabilecektir. Yurtlarımız Üniversitemiz Kampüs alanında bulunmakta ve Fakültelere 3-5 dakikalık yürüyüş mesafesindedir. Yurtlarımızın yanındaki Öğrenci Merkezinde sabah kahvaltısı, öğlen ve akşam yemekleri çıkmaktadır.
* Türkiye genelinde ilk 10.000’e giren öğrencilerimize yurtlarımızda ücretsiz olarak konaklama imkânı sağlanacaktır.
* Öğrenim ücreti, her akademik yıl için Mütevelli Heyetince belirlenir. Üniversiteye giriş yılını izleyen akademik yıllarda kayıtlı öğrenciler için yıllık öğrenim ücretindeki olası artış bir önceki yılın enflasyon oranını geçemez.
* Öğrenim süresi boyunca her akademik yarıyıl sonunda, Diş Hekimliği Fakültesi için her yıl sonunda yapılacak değerlendirmeye göre genel ağırlıklı not ortalaması 4.00 üzerinden 3.50 ve üzerinde olan, başarısız dersi ve disiplin cezası olmayan öğrencilere, o yarıyılı/yılı izleyen yarıyıl/yıl için geçerli olmak üzere karşılıksız “Başarı Bursu” verilir. Bu bursun miktar ve koşulları her akademik yarıyıl/yıl için Mütevelli Heyeti'nce belirlenir.

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

Programın Adı Öğrenim
Süresi
Puan
Türü
Genel
Kontenjan
Şehit
Gazi Yakını
Kontenjan
Depremzede
Aday
Kontenjan
2023-YKS
En Küçük Puan
Öğrenim Ücreti (TL)
(KDV Hariç)
Diş Hekimliği (Ücretli) 5 SAY 2 - - 442,16483 245.000 TL
Diş Hekimliği (Burslu) 5 SAY - 1 - * Ücretsiz
(*) Diş Hekimliği'ni Sayısal (SAY) puan türünde başarı sırası en düşük 80.000 olan adaylar tercih yapabilirler.

FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Programın Adı Öğrenim
Süresi
Puan
Türü
Genel
Kontenjan
Şehit
Gazi Yakını
Kontenjan
Depremzede
Aday
Kontenjan
2023-YKS
En Küçük Puan
Öğrenim Ücreti (TL)
(KDV Hariç)
Psikoloji (Ücretli) 4 EA 9 - - 256,26535 140.000 TL
Psikoloji (Burslu) 4 EA 1 1 - 374,10932 Ücretsiz
Psikoloji (%50 İndirimli) 4 EA 3 - - 332,08556 70.000 TL

GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ

Programın Adı Öğrenim
Süresi
Puan
Türü
Genel
Kontenjan
Şehit
Gazi Yakını
Kontenjan
Depremzede
Aday
Kontenjan
2023-YKS
En Küçük Puan
Öğrenim Ücreti (TL)
(KDV Hariç)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Ücretli) 4 EA 9 - - 243,42088 155.000 TL
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) 4 EA 1 - - 341,04517 Ücretsiz
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) 4 EA 3 - - 288,85698 77.500 TL
 
Mimarlık (Ücretli) 4 SAY 2 - - * 115.000 TL
Mimarlık (%50 İndirimli) 4 SAY 12 - - * 57.500 TL
(*) Mimarlık Bölümünü Sayısal (SAY) puan türünde başarı sırası en düşük 250.000 olan adaylar tercih yapabilirler.

HUKUK FAKÜLTESİ

Programın Adı Öğrenim
Süresi
Puan
Türü
Genel
Kontenjan
Şehit
Gazi Yakını
Kontenjan
Depremzede
Aday
Kontenjan
2023-YKS
En Küçük Puan
Öğrenim Ücreti (TL)
(KDV Hariç)
Hukuk (Ücretli) 4 EA 1 - - 363,77351 145.000 TL
Hukuk (Burslu) 4 EA - 1 - * Ücretsiz
(*) Hukuk Bölümünü Eşit Ağırlık (EA) puan türünde başarı sırası en düşük 125.000 olan adaylar tercih yapabilirler.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Programın Adı Öğrenim
Süresi
Puan
Türü
Genel
Kontenjan
Şehit
Gazi Yakını
Kontenjan
Depremzede
Aday
Kontenjan
2023-YKS
En Küçük Puan
Öğrenim Ücreti (TL)
(KDV Hariç)
İktisat (Burslu) 4 EA - 1 - * Ücretsiz
İktisat (%50 İndirimli) 4 EA 9 - - 206,12836 62.500 TL
 
İşletme (Burslu) 4 EA - 1 1 * Ücretsiz
İşletme (%50 İndirimli) 4 EA 1 - - 219,78455 62.500 TL
 
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) 4 EA - 1 1 * Ücretsiz
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) 4 EA 3 - - 186,83428 62.500 TL
(*) Bu Programın 2023 yılı YKS en küçük puanı oluşmamıştır.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Programın Adı Öğrenim
Süresi
Puan
Türü
Genel
Kontenjan
Şehit
Gazi Yakını
Kontenjan
Depremzede
Aday
Kontenjan
2023-YKS
En Küçük Puan
Öğrenim Ücreti (TL)
(KDV Hariç)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) 4 SAY - 1 - * Ücretsiz
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İndirimli) 4 SAY 17 - - * 70.000 TL
 
Endüstri Mühendisliği (Burslu) 4 SAY - 1 - * Ücretsiz
Endüstri Mühendisliği (%50 İndirimli) 4 SAY 14 - - * 70.000 TL
 
İnşaat Mühendisliği (Burslu) 4 SAY 2 - 1 * Ücretsiz
İnşaat Mühendisliği (%50 İndirimli) 4 SAY 8 - - * 70.000 TL
(*) Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği ve İnşaat Mühendisliği Bölümlerini Sayısal (SAY) puan türünde başarı sırası en düşük 300.000 olan adaylar tercih yapabilirler.

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Programın Adı Öğrenim
Süresi
Puan
Türü
Genel
Kontenjan
Şehit
Gazi Yakını
Kontenjan
Depremzede
Aday
Kontenjan
2023-YKS
En Küçük Puan
Öğrenim Ücreti (TL)
(KDV Hariç)
Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) 4 SAY 10 - - 218,13977 125.000 TL
Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) 4 SAY 2 - - 275,13053 62.500 TL
 
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) 4 SAY 4 - - 224,73455 125.000 TL
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) 4 SAY - 1 - * Ücretsiz
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) 4 SAY 1 - - 268,23296 62.500 TL
 
Hemşirelik (Ücretli) 4 SAY 1 - - 278,87217 110.000 TL
(*) Bu Programın 2023 yılı YKS en küçük puanı oluşmamıştır.

MESLEK YÜKSEKOKULU

Programın Adı Öğrenim
Süresi
Puan
Türü
Genel
Kontenjan
Şehit
Gazi Yakını
Kontenjan
Depremzede
Aday
Kontenjan
2023-TYT
En Küçük Puan
Öğrenim Ücreti (TL)
(KDV Hariç)
Fizyoterapi (Burslu) 2 TYT - - 1 * Ücretsiz
Fizyoterapi (%25 İndirimli) 2 TYT 4 - - 270,43596 56.250 TL
(*) Bu Programın 2023 yılı TYT en küçük puanı oluşmamıştır.

Burslu programlara yerleştirilen öğrencilere sağlanan burs, sadece öğrenim ücretini kapsamaktadır. Bunun dışında kalan yurtlar, beslenme, ulaşım, kitap vb. giderler ise öğrenim ücreti dışındadır.

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi'nde eğitim ücrete tabidir. Öğrenim ücreti banka sözleşmesinde belirtilen şekilde sekiz taksit halinde tahsil edilir.  Öğrenim ücretinin kayıt sırasında peşin ödenmesi halinde %5 indirim uygulanır.

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi‘nde eğitim dili Türkçe’ dir.  Yabancı dil hazırlık eğitimi yoktur.

Özel Burs: Üniversiteye yerleştirilen ve kayıt yaptırdığı puan türüne göre Türkiye genelinde ilk 100’e girenlere aylık 15.000 TL, ilk 101 ve 1000 arası dereceye girenlere aylık 10.000 TL, ilk 1001 ve 3000 arası dereceye girenlere aylık 5.000 TL, ilk 3001 ve 6000 arası dereceye girenlere aylık 3.000 TL her yıl (8) sekiz ay, normal öğrenimi süresince “Özel Burs” verilir. Özel bursun devamı için öğrencinin; genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 3.50 olması, başarısız dersinin bulunmaması ve disiplin cezası almaması şarttır. Bu bursu alabilmek için herhangi bir yüksek öğretim kurumunda kayıtlı olmamak ve daha önce hiçbir yükseköğretim kurumundan mezun olmamış olmak şartları aranır.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile imzalanan Mutabakat Metni kapsamında bulunan sporculara Üniversitemizi tercih etmeleri ve yerleşmeleri halinde eğitim-öğretim süreleri ile sınırlı olmak kaydı ile %100 oranında eğitim bursu verilir. 
 
Yükseköğretim Kurulunun belirlediği sayıda şehit ve gazi yakınlarına burslu kontenjan ayrılmıştır.

Öğrenci yukarıda belirtilen burslardan kendisinin lehine olanlardan sadece birisinden yararlanabilme imkanına sahiptir.
 
Yurtlar
Kampüsten, Etkinliklerden ve Teknik Gezilerden Görüntüler