ADAYLAR İÇİN ÖNEMLİ BİLGİLER

* Üniversitemizin Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Elektrik - Elektronik Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği Bölümlerini 1., 2., 3., 4. ve  5. sırada tercih eden ve kayıt yaptıran öğrencilere ödeyecekleri öğrenim ücretinden  ilave %50 indirim,  6.,7., 8., 9. ve 10. sırada tercih eden ve kayıt yaptıran öğrencilere ödeyecekleri öğrenim ücretinden  ilave  %40 indirim  yapılacaktır.

* Üniversitemizde aynı zamanda öğrenim gören kardeşlere beraber öğrenim gördükleri normal öğrenim süresince her yıl her kardeş için %10 öğrenim ücreti indirimi uygulanacaktır.

* Nuh Naci Yazgan Üniversitesi’nde verilen tüm burslar ve indirimler karşılıksız olup, herhangi bir şarta (Derslerden başarısızlık, öğrenim süresinin uzaması, sağlık sebebi, devamsızlık vb.) bağlı olmaksızın öğrenim süresince (mezun oluncaya kadar) devam eder. 

* Üniversitemizde normal öğrenim süresi 4 yıllık olan Bölümlerde 5. yıldan itibaren ödenecek öğrenim ücreti ders kredisine göre belirlenir. (Örneğin öğrencinin 4. yıldan sonra mezun olabilmesi için 2 dersi kalmış ise, öğrenci sadece bu iki dersin kredi toplamına karşılık gelen bir ücreti öder. Bu durumda ödemesi gereken öğrenim ücreti çok daha düşük olacaktır. Öğrencinin bir eğitim-öğretim yılında alması gereken derslerin kredi toplamı 60’dır.  Öğrencinin alması gereken bu 2 dersin kredi toplamı 10 ise, öğrenci ödeyeceği öğrenim ücretinin sadece altıda birini (1/6) öder).

* Üniversitemizi 1., 2. ve 3. sırada tercih eden ve kayıt yaptıran öğrencilere, yurt ücretinden %40 indirim uygulanacaktır.

* Kayseri İlçelerinde (Akkışla, Bünyan, Develi, Felahiye, İncesu, Özvatan, Pınarbaşı, Sarıoğlan, Sarız, Tomarza, Yahyalı, Yeşilhisar) ikamet eden öğrencilere öğrenci yurt ücretinden %10 indirim yapılacaktır.

* Üniversitemiz kız ve erkek öğrenci yurtlarının kapasitesi oldukça yüksek olup, isteyen her öğrenci yurtlarımızda kalabilecektir. Yurtlarımız Üniversitemiz Kampüs alanında bulunmakta ve Fakültelere 3-5 dakikalık yürüyüş mesafesindedir. Yurt odaları, 1-3 öğrenci kalacak şekilde tasarlanmıştır. İsteyen her öğrenci tek kişilik odalarda kalabilecektir. Yurtlarımızın yanındaki Öğrenci Merkezinde sabah kahvaltısı, öğlen ve akşam yemekleri çıkmaktadır.

* Türkiye genelinde ilk 10.000’e giren öğrencilerimize yurtlarımızda ücretsiz olarak konaklama imkânı sağlanacaktır.

* Öğrenim ücreti, her akademik yıl için Mütevelli Heyetince belirlenir. Üniversiteye giriş yılını izleyen akademik yıllarda kayıtlı öğrenciler için yıllık öğrenim ücretindeki olası artış bir önceki yılın enflasyon oranını geçemez.

* Öğrenim süresi boyunca her akademik yarıyıl sonunda yapılacak değerlendirmeye göre genel ağırlıklı not ortalaması 4.00 üzerinden 3.50 ve üzerinde olan, başarısız dersi ve disiplin cezası olmayan öğrencilere, o yarıyılı izleyen yarıyıl için geçerli olmak üzere karşılıksız “Başarı Bursu” verilir. Bu bursun miktar ve koşulları her akademik yarıyıl için Mütevelli Heyetince belirlenir.


FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Programın Adı Öğrenim
Süresi
Puan
Türü
Genel
Kontenjan
2020-YKS
En Küçük Puan
Öğrenim Ücreti (TL)
(KDV Dahil)
Psikoloji (Ücretli) 4 EA 2 285,15474 32.000 TL
Psikoloji (%50 İndirimli) 4 EA 1 343,93921 16.000 TL

GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ

Programın Adı Öğrenim
Süresi
Puan
Türü
Genel
Kontenjan
2020-YKS
En Küçük Puan
Öğrenim Ücreti (TL)
(KDV Dahil)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Ücretli) 4 EA 1 240,89506 32.000 TL
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) 4 EA 2 276,80726 16.000 TL
 
Mimarlık (Ücretli) 4 SAY 5 (*) 31.000 TL
Mimarlık (%50 İndirimli) 4 SAY 7 (*) 15.500 TL
(*) Mimarlık Bölümünü SAY puan türünde başarı sırası en düşük 250.000 olan adaylar tercih yapabilirler.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Programın Adı Öğrenim
Süresi
Puan
Türü
Genel
Kontenjan
2020-YKS
En Küçük Puan
Öğrenim Ücreti (TL)
(KDV Dahil)
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) 4 EA 1 215,69663 14.000 TL
1., 2., 3., 4. ve  5. sırada tercih eden ve kayıt yaptıran öğrencilerin ödeyeceği ücret (ilave %50 indirimli) 7.000 TL
6., 7., 8., 9. ve  10. sırada tercih eden ve kayıt yaptıran öğrencilerin ödeyeceği ücret (ilave %40 indirimli) 8.400 TL

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

(Elektrik - Elektronik Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği Bölümlerini 1., 2., 3., 4. ve  5. sırada tercih eden ve kayıt yaptıran öğrencilere ödeyecekleri öğrenim ücretinden  ilave %50 indirim, 6.,7., 8., 9. ve 10. sırada tercih eden ve kayıt yaptıran öğrencilere ödeyecekleri öğrenim ücretinden  ilave  %40 indirim  yapılacaktır.)
Programın Adı Öğrenim
Süresi
Puan
Türü
Genel
Kontenjan
2020-YKS
En Küçük Puan
Öğrenim Ücreti (TL)
(KDV Dahil)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İndirimli) 4 SAY 14 (**) 14.500 TL
1., 2., 3., 4. ve  5. sırada tercih eden ve kayıt yaptıran öğrencilerin ödeyeceği ücret (ilave %50 indirimli) 7.250 TL
6., 7., 8., 9. ve  10. sırada tercih eden ve kayıt yaptıran öğrencilerin ödeyeceği ücret (ilave %40 indirimli) 8.700 TL
 
Endüstri Mühendisliği (%50 İndirimli) 4 SAY 16 (**) 14.500 TL
1., 2., 3., 4. ve  5. sırada tercih eden ve kayıt yaptıran öğrencilerin ödeyeceği ücret (ilave %50 indirimli) 7.250 TL
6., 7., 8., 9. ve  10. sırada tercih eden ve kayıt yaptıran öğrencilerin ödeyeceği ücret (ilave %40 indirimli) 8.700 TL
 
İnşaat Mühendisliği (Burslu) 4 SAY 1 285,95133 Ücretsiz
İnşaat Mühendisliği (%50 İndirimli) 4 SAY 19 (**) 14.500 TL
1., 2., 3., 4. ve  5. sırada tercih eden ve kayıt yaptıran öğrencilerin ödeyeceği ücret (ilave %50 indirimli) 7.250 TL
6., 7., 8., 9. ve  10. sırada tercih eden ve kayıt yaptıran öğrencilerin ödeyeceği ücret (ilave %40 indirimli) 8.700 TL
(**) Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği ve İnşaat Mühendisliği Bölümlerini SAY puan türünde başarı sırası en düşük 300.000 olan adaylar tercih yapabilirler.

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Programın Adı Öğrenim
Süresi
Puan
Türü
Genel
Kontenjan
2020-YKS
En Küçük Puan
Öğrenim Ücreti (TL)
(KDV Dahil)
Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) 4 SAY 1 255,54617 29.000 TL


Burslu programlara yerleştirilen öğrencilere sağlanan burs, sadece öğrenim ücretini kapsamaktadır. Bunun dışında kalan Yurtlar, beslenme, ulaşım, kitap vb. giderler ise öğrenim ücreti dışındadır.

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi'nde eğitim ücrete tabidir. Öğrenim ücreti banka sözleşmesinde belirtilen şekilde sekiz taksit halinde tahsil edilir.  Öğrenim ücretinin kayıt sırasında peşin ödenmesi halinde %5 indirim uygulanır.

Üniversitemiz öğrencisi veya başka üniversitenin öğrencisi olup ayrılanların veya ilişiği kesilen / ilişiğini kesenler ile bir yükseköğretim programından mezun olanların, YKS sonuçlarına göre burslu veya indirimli programlara yerleşmeleri halinde Üniversitemize hangi şartla yerleşmişse (ücretli, burslu veya indirimli), o yerleştirme şartıyla kayıt yapabilirler.
 
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi‘nde eğitim dili Türkçe’ dir.  Yabancı dil hazırlık eğitimi yoktur.

Özel Burs: Üniversiteye yerleştirilen ve kayıt yaptırdığı puan türüne göre Türkiye genelinde ilk 100’e girenlere aylık 6.000 TL, ilk 101 ve 1000 arası dereceye girenlere aylık 4.000 TL, ilk 1001 ve 3000 arası dereceye girenlere aylık 2.000 TL, ilk 3001 ve 6000 arası dereceye girenlere aylık 1.000 TL, her yıl (8) sekiz ay normal öğrenimi süresince “Özel Burs” verilir. Özel bursun devamı için öğrencinin; genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 3.50 olması, başarısız dersinin bulunmaması ve disiplin cezası almaması şarttır. Bu bursu alabilmek için daha önce hiçbir yükseköğretim kurumunun lisans programından mezun olmamış olmak şartı aranır.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile imzalanan Mutabakat Metni kapsamında bulunan sporculara Üniversitemizi tercih etmeleri ve yerleşmeleri halinde eğitim-öğretim süreleri ile sınırlı olmak kaydı ile %100 oranında eğitim bursu verilir. 
 
Şehit-gazi eş ve çocuklarına her akademik yılın başında Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen oranda burs sağlanır.

Öğrenci yukarıda belirtilen burslardan kendisinin lehine olanlardan sadece birisinden yararlanabilme imkanına sahiptir.
 
Yurtlar
Kampüsten, Etkinliklerden ve Teknik Gezilerden Görüntüler
Bölümlerimiz Hakkında Detaylı Bilgi İçin Lütfen Aşağıdaki Linklere Tıklayınız.

 

 

facebook-logo /nnyedu twitter-logo @nnyunv instagram-logo @nuhnaciyazganuniversitesi youtube-logo /NuhNaciYazganÜniversitesiKayseri