Kariyer Yönlendirme Merkezi, öğrencilerimizin mezuniyet sonrasında adım atacakları iş hayatına daha donanımlı hazırlanmalarına, kendi kariyer hedeflerini belirlemelerine, iş dünyasında tercih edilen profesyoneller olmalarına rehberlik etmektedir. Mezuniyet aşamasında olan öğrencilerin, iş dünyası ile işbirliğini güçlendirmeye yönelik firmalar ve uzmanlarla bir araya gelmeleri, firmaların staj ve iş imkânlarından faydalanmaları, kişisel ve mesleki vizyonlarını geliştirmeleri, iş dünyasındaki alternatifler konusunda farkındalık kazanmaları amacıyla her yıl kariyer günleri düzenlenmektedir. Kariyer günleri gerek özel sektör gerek kamu sektöründeki kurumlar ile öğrenciler arasında doğrudan iletişim ortamı oluşturmakta, katılan kurumlara da ihtiyaçları olan nitelikte elemanlara yerinde ulaşma imkânı sağlamaktadır. Bireysel kariyer danışmanlığı yoluyla öğrencilerin potansiyellerinin, kişisel özelliklerinin, becerilerinin, yaşamdan beklentilerinin ve önceliklerinin belirlenmesine destek olunmaktadır.Öğrencilerin, özgeçmiş yazma becerilerini geliştirmeleri, iş görüşmelerinde kişisel ve mesleki birikimlerini sunma kabiliyetlerini artırmaları, iş arama yöntemlerini öğrenmeleri amacıyla insan kaynakları danışmanlık şirketleri ve firmaların insan kaynakları yöneticileri öğrencilerimizle buluşturulmaktadır. Yurt içinde ve yurt dışında yüksek lisans ve doktora gibi akademik eğitim ya da profesyonel çalışma imkanları hakkında bilgilendirmeler yapılmaktadır. Fakülteler ve alanında başarılı firmalarla işbirliği içerisinde kişisel ve mesleki gelişime yönelik seminerler ve atölye çalışmaları düzenlenmektedir. Öğrencilerin kariyer gelişimlerine destek olmak amacıyla kariyer ve iş dünyasına hazırlık konulu rehber kitapçıklar, makaleler oluşturulmakta ve öğrencilerin faydalanmaları sağlanmaktadır.

facebook-logo /nnyedu twitter-logo @nnyunv instagram-logo @nuhnaciyazganuniversitesi youtube-logo /NuhNaciYazganÜniversitesiKayseri