NNYÜ Aday Öğrenci

DGS Kontenjanlar-Burslar-İndirimler-Ücretler

ADAYLAR İÇİN ÖNEMLİ BİLGİLER

* Üniversitemizde aynı zamanda öğrenim gören kardeşlere beraber öğrenim gördükleri normal öğrenim süresince her yıl her kardeş için %10 öğrenim ücreti indirimi uygulanacaktır.
* Nuh Naci Yazgan Üniversitesi’nde verilen tüm burslar ve indirimler karşılıksız olup, herhangi bir şarta (Derslerden başarısızlık, öğrenim süresinin uzaması, sağlık sebebi, devamsızlık vb.) bağlı olmaksızın öğrenim süresince (mezun oluncaya kadar) devam eder. 
* Üniversitemizde normal öğrenim süresi 4 yıllık olan Bölümlerde 5. yıldan, normal öğrenim süresi 5 yıllık olan Bölümlerde 6. yıldan itibaren ödenecek öğrenim ücreti ders kredisine göre belirlenir. (Örneğin öğrencinin 4. yıldan sonra mezun olabilmesi için 2 dersi kalmış ise, öğrenci sadece bu iki dersin kredi toplamına karşılık gelen bir ücreti öder. Bu durumda ödemesi gereken öğrenim ücreti çok daha düşük olacaktır. Öğrencinin bir eğitim-öğretim yılında alması gereken derslerin kredi toplamı 60’dır. Öğrencinin alması gereken bu 2 dersin kredi toplamı 10 ise, öğrenci ödeyeceği öğrenim ücretinin sadece altıda birini (1/6) öder).
* Üniversitemiz kız ve erkek öğrenci yurtlarının kapasitesi oldukça yüksek olup, isteyen her öğrenci yurtlarımızda kalabilecektir. Yurtlarımız Üniversitemiz Kampüs alanında bulunmakta ve Fakültelere 3-5 dakikalık yürüyüş mesafesindedir. Yurtlarımızın yanındaki Öğrenci Merkezinde sabah kahvaltısı, öğlen ve akşam yemekleri çıkmaktadır.
* Öğrenim ücreti, her akademik yıl için Mütevelli Heyetince belirlenir. Üniversiteye giriş yılını izleyen akademik yıllarda kayıtlı öğrenciler için yıllık öğrenim ücretindeki olası artış bir önceki yılın enflasyon oranını geçemez.
* Öğrenim süresi boyunca her akademik yarıyıl sonunda, yapılacak değerlendirmeye göre genel ağırlıklı not ortalaması 4.00 üzerinden 3.50 ve üzerinde olan, başarısız dersi ve disiplin cezası olmayan öğrencilere, o yarıyılı izleyen yarıyıl için geçerli olmak üzere karşılıksız “Başarı Bursu” verilir. Bu bursun miktar ve koşulları her akademik yarıyıl için Mütevelli Heyeti'nce belirlenir.


GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ

Programın Adı Öğrenim
Süresi
Puan
Türü
Genel
Kontenjan
Lisans Alan Kodu Öğrenim Ücreti (TL)
(KDV Hariç)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Ücretli) 4 EA 1 3212 155.000 TL
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) 4 EA 1 3212 Ücretsiz
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) 4 EA 3 3212 77.500 TL
 
Mimarlık (Ücretli) 4 SAY 1 3263 115.000 TL
Mimarlık (Burslu) 4 SAY 1 3263 Ücretsiz

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Programın Adı Öğrenim
Süresi
Puan
Türü
Genel
Kontenjan
Lisans Alan Kodu Öğrenim Ücreti (TL)
(KDV Hariç)
İktisat (Burslu) 4 EA 1 3213 Ücretsiz
İktisat (%50 İndirimli) 4 EA 1 3213 62.500 TL
 
İşletme (Burslu) 4 EA 1 3226 Ücretsiz
İşletme (%50 İndirimli) 4 EA 2 3226 62.500 TL
 
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) 4 EA 1 3314 Ücretsiz
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) 4 EA 2 3314 62.500 TL

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Programın Adı Öğrenim
Süresi
Puan
Türü
Genel
Kontenjan
Lisans Alan Kodu Öğrenim Ücreti (TL)
(KDV Hariç)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Ücretli) 4 SAY 1 3162 140.000 TL
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) 4 SAY 1 3162 Ücretsiz
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İndirimli) 4 SAY 1 3162 70.000 TL
 
Endüstri Mühendisliği (Burslu) 4 SAY 1 3168 Ücretsiz
Endüstri Mühendisliği (%50 İndirimli) 4 SAY 1 3168 70.000 TL
 
İnşaat Mühendisliği (Ücretli) 4 SAY 1 3221 140.000 TL
İnşaat Mühendisliği (Burslu) 4 SAY 1 3221 Ücretsiz

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Programın Adı Öğrenim
Süresi
Puan
Türü
Genel
Kontenjan
Lisans Alan Kodu Öğrenim Ücreti (TL)
(KDV Hariç)
Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) 4 SAY 2 3122 125.000 TL
Beslenme ve Diyetetik (Burslu) 4 SAY 1 3122 Ücretsiz
Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) 4 SAY 3 3122 62.500 TL
 
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) 4 SAY 2 8344 125.000 TL
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) 4 SAY 1 8344 Ücretsiz
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%25 İndirimli) 4 SAY 2 8344 93.750 TL
 
Hemşirelik (Ücretli) 4 SAY 3 3204 110.000 TL
Hemşirelik (Burslu) 4 SAY 1 3204 Ücretsiz
Hemşirelik (%50 İndirimli) 4 SAY 2 3204 55.000 TL
Burslu programlara yerleştirilen öğrencilere sağlanan burs, sadece öğrenim ücretini kapsamaktadır. Bunun dışında kalan yurtlar, beslenme, ulaşım, kitap vb. giderler ise öğrenim ücreti dışındadır.

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi'nde eğitim ücrete tabidir. Öğrenim ücreti banka sözleşmesinde belirtilen şekilde sekiz taksit halinde tahsil edilir.  Öğrenim ücretinin kayıt sırasında peşin ödenmesi halinde %5 indirim uygulanır.

Üniversitemiz öğrencisi veya başka üniversitenin öğrencisi olup ayrılanların veya ilişiği kesilen / ilişiğini kesenler ile bir yükseköğretim programından mezun olanların, DGS sonuçlarına göre burslu veya indirimli programlara yerleşmeleri halinde Üniversitemize hangi şartla yerleşmişse (ücretli, burslu veya indirimli), o yerleştirme şartıyla kayıt yapabilirler.

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi‘nde eğitim dili Türkçe’ dir.  Yabancı dil hazırlık eğitimi yoktur.
 
Öğrenci yukarıda belirtilen burslardan kendisinin lehine olanlardan sadece birisinden yararlanabilme imkanına sahiptir.