NNYÜ Aday Öğrenci

YKS EK Kontenjanlar-Burslar-İndirimler-Ücretler

ADAYLAR İÇİN ÖNEMLİ BİLGİLER

* Üniversitemizin Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Elektrik - Elektronik Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği Bölümlerini 1. sırada tercih eden ve kayıt yaptıran öğrencilere ödeyecekleri öğrenim ücretinden  ilave %20 indirim yapılacaktır.
* Üniversitemizde aynı zamanda öğrenim gören kardeşlere beraber öğrenim gördükleri normal öğrenim süresince her yıl her kardeş için %10 öğrenim ücreti indirimi uygulanacaktır.
* Nuh Naci Yazgan Üniversitesi’nde verilen tüm burslar ve indirimler karşılıksız olup, herhangi bir şarta (Derslerden başarısızlık, öğrenim süresinin uzaması, sağlık sebebi, devamsızlık vb.) bağlı olmaksızın öğrenim süresince (mezun oluncaya kadar) devam eder. 
* Üniversitemizde normal öğrenim süresi 4 yıllık olan Bölümlerde 5. yıldan, normal öğrenim süresi 5 yıllık olan Bölümlerde 6. yıldan itibaren ödenecek öğrenim ücreti ders kredisine göre belirlenir. (Örneğin öğrencinin 4. yıldan sonra mezun olabilmesi için 2 dersi kalmış ise, öğrenci sadece bu iki dersin kredi toplamına karşılık gelen bir ücreti öder. Bu durumda ödemesi gereken öğrenim ücreti çok daha düşük olacaktır. Öğrencinin bir eğitim-öğretim yılında alması gereken derslerin kredi toplamı 60’dır. Öğrencinin alması gereken bu 2 dersin kredi toplamı 10 ise, öğrenci ödeyeceği öğrenim ücretinin sadece altıda birini (1/6) öder).
* Üniversitemizi 1., 2. ve 3. sırada tercih eden ve kayıt yaptıran öğrencilere, yurt ücretinden %20 indirim uygulanacaktır.
* Kayseri İlçelerinde (Akkışla, Bünyan, Develi, Felahiye, İncesu, Özvatan, Pınarbaşı, Sarıoğlan, Sarız, Tomarza, Yahyalı, Yeşilhisar) ikamet eden öğrencilere öğrenci yurt ücretinden %10 indirim yapılacaktır.
* Üniversitemiz kız ve erkek öğrenci yurtlarının kapasitesi oldukça yüksek olup, isteyen her öğrenci yurtlarımızda kalabilecektir. Yurtlarımız Üniversitemiz Kampüs alanında bulunmakta ve Fakültelere 3-5 dakikalık yürüyüş mesafesindedir. Yurt odaları, 1-3 öğrenci kalacak şekilde tasarlanmıştır. İsteyen her öğrenci tek kişilik odalarda kalabilecektir. Yurtlarımızın yanındaki Öğrenci Merkezinde sabah kahvaltısı, öğlen ve akşam yemekleri çıkmaktadır.
* Türkiye genelinde ilk 10.000’e giren öğrencilerimize yurtlarımızda ücretsiz olarak konaklama imkânı sağlanacaktır.
* Öğrenim ücreti, her akademik yıl için Mütevelli Heyetince belirlenir. Üniversiteye giriş yılını izleyen akademik yıllarda kayıtlı öğrenciler için yıllık öğrenim ücretindeki olası artış bir önceki yılın enflasyon oranını geçemez.
* Öğrenim süresi boyunca her akademik yarıyıl sonunda, Diş Hekimliği Fakültesi için her yıl sonunda yapılacak değerlendirmeye göre genel ağırlıklı not ortalaması 4.00 üzerinden 3.50 ve üzerinde olan, başarısız dersi ve disiplin cezası olmayan öğrencilere, o yarıyılı/yılı izleyen yarıyıl/yıl için geçerli olmak üzere karşılıksız “Başarı Bursu” verilir. Bu bursun miktar ve koşulları her akademik yarıyıl/yıl için Mütevelli Heyetince belirlenir.


FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Programın Adı Öğrenim
Süresi
Puan
Türü
Ek
Kontenjan
2022-YKS
En Küçük Puan
Öğrenim Ücreti (TL)
(KDV Hariç)
Psikoloji (Ücretli) 4 EA 1 310.12775 48.000 TL
Psikoloji (%50 İndirimli) 4 EA 1 356.45107 24.000 TL

GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ

Programın Adı Öğrenim
Süresi
Puan
Türü
Ek
Kontenjan
2022-YKS
En Küçük Puan
Öğrenim Ücreti (TL)
(KDV Hariç)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Ücretli) 4 EA 3 278.72304 49.000 TL
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) 4 EA 1 302.26205 24.500 TL
 
Mimarlık (Ücretli) 4 SAY 2 * 45.000 TL
Mimarlık (%50 İndirimli) 4 SAY 15 * 22.500 TL
(*) Mimarlık Bölümünü Sayısal (SAY) puan türünde başarı sırası en düşük 250.000 olan adaylar tercih yapabilirler.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

(Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümlerini 1. sırada tercih eden ve kayıt yaptıran öğrencilere ödeyecekleri öğrenim ücretinden  ilave %20 indirim yapılacaktır.) 
Programın Adı Öğrenim
Süresi
Puan
Türü
Ek
Kontenjan
2022-YKS
En Küçük Puan
Öğrenim Ücreti (TL)
(KDV Hariç)
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) 4 EA 4 244.05635 21.000 TL
1. sırada tercih eden ve kayıt yaptıran öğrencilerin ödeyeceği ücret (ilave %20 indirimli) 16.800 TL

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

(Elektrik - Elektronik Mühendisliği ve İnşaat Mühendisliği Bölümlerini 1. sırada tercih eden ve kayıt yaptıran öğrencilere ödeyecekleri öğrenim ücretinden  ilave %20 indirim yapılacaktır.)
Programın Adı Öğrenim
Süresi
Puan
Türü
Ek
Kontenjan
2022-YKS
En Küçük Puan
Öğrenim Ücreti (TL)
(KDV Hariç)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İndirimli) 4 SAY 13 * 21.000 TL
1. sırada tercih eden ve kayıt yaptıran öğrencilerin ödeyeceği ücret (ilave %20 indirimli) 16.800 TL
 
İnşaat Mühendisliği (Burslu) 4 SAY 13 * Ücretsiz
İnşaat Mühendisliği (%50 İndirimli) 4 SAY 5 * 21.000 TL
1. sırada tercih eden ve kayıt yaptıran öğrencilerin ödeyeceği ücret (ilave %20 indirimli) 16.800 TL
(*) Elektrik-Elektronik Mühendisliği ve İnşaat Mühendisliği Bölümlerini Sayısal (SAY) puan türünde başarı sırası en düşük 300.000 olan adaylar tercih yapabilirler.

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Programın Adı Öğrenim
Süresi
Puan
Türü
Ek
Kontenjan
2022-YKS
En Küçük Puan
Öğrenim Ücreti (TL)
(KDV Hariç)
Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) 4 SAY 1 258.77962 49.000 TL
Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) 4 SAY 2 285.36442 24.500 TL
 
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) 4 SAY 2 274.13411 24.500 TL
 
Hemşirelik (%50 İndirimli) 4 SAY 1 334.64360 21.000 TL

MESLEK YÜKSEKOKULU

Programın Adı Öğrenim
Süresi
Puan
Türü
Ek
Kontenjan
2022-YKS
En Küçük Puan
Öğrenim Ücreti (TL)
(KDV Hariç)
Fizyoterapi (%25 İndirimli) 2 TYT 6 266.78017 21.750 TL

Öğrenim ücretlerine ilave %8 KDV eklenecektir.

Burslu programlara yerleştirilen öğrencilere sağlanan burs, sadece öğrenim ücretini kapsamaktadır. Bunun dışında kalan yurtlar, beslenme, ulaşım, kitap vb. giderler ise öğrenim ücreti dışındadır.

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi'nde eğitim ücrete tabidir. Öğrenim ücreti banka sözleşmesinde belirtilen şekilde sekiz taksit halinde tahsil edilir.  Öğrenim ücretinin kayıt sırasında peşin ödenmesi halinde %5 indirim uygulanır.

Üniversitemiz öğrencisi veya başka üniversitenin öğrencisi olup ayrılanların veya ilişiği kesilen / ilişiğini kesenler ile bir yükseköğretim programından mezun olanların, YKS Ek sonuçlarına göre burslu veya indirimli programlara yerleşmeleri halinde Üniversitemize hangi şartla yerleşmişse (ücretli, burslu veya indirimli), o yerleştirme şartıyla kayıt yapabilirler.
 
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi‘nde eğitim dili Türkçe’ dir.  Yabancı dil hazırlık eğitimi yoktur.

Özel Burs: Üniversiteye yerleştirilen ve kayıt yaptırdığı puan türüne göre Türkiye genelinde ilk 100’e girenlere aylık 10.000 TL, ilk 101 ve 1000 arası dereceye girenlere aylık 6.500 TL, ilk 1001 ve 3000 arası dereceye girenlere aylık 3.000 TL, ilk 3001 ve 6000 arası dereceye girenlere aylık 1.600 TL her yıl (8) sekiz ay, normal öğrenimi süresince “Özel Burs” verilir. Özel bursun devamı için öğrencinin; genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 3.50 olması, başarısız dersinin bulunmaması ve disiplin cezası almaması şarttır. Bu bursu alabilmek için daha önce hiçbir yükseköğretim kurumunun lisans programından mezun olmamış olmak şartı aranır.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile imzalanan Mutabakat Metni kapsamında bulunan sporculara Üniversitemizi tercih etmeleri ve yerleşmeleri halinde eğitim-öğretim süreleri ile sınırlı olmak kaydı ile %100 oranında eğitim bursu verilir. 
 
Şehit-gazi eş ve çocuklarına her akademik yılın başında Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen oranda burs sağlanır.

Öğrenci yukarıda belirtilen burslardan kendisinin lehine olanlardan sadece birisinden yararlanabilme imkanına sahiptir.