ADAYLAR İÇİN ÖNEMLİ BİLGİLER

* Üniversitemizin İktisat, İşletme, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Elektrik - Elektronik Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği Bölümlerini 1., 2., 3., 4. ve  5. sırada tercih eden ve kayıt yaptıran öğrencilere ödeyecekleri öğrenim ücretinden  ilave %50 indirim,  6., 7., 8., 9. ve 10. sırada tercih eden ve kayıt yaptıran öğrencilere ödeyecekleri öğrenim ücretinden  ilave  %40 indirim  yapılacaktır.
* Üniversitemizde aynı zamanda öğrenim gören kardeşlere beraber öğrenim gördükleri normal öğrenim süresince her yıl her kardeş için %10 öğrenim ücreti indirimi uygulanacaktır.
* Nuh Naci Yazgan Üniversitesi’nde verilen tüm burslar ve indirimler karşılıksız olup, herhangi bir şarta (Derslerden başarısızlık, öğrenim süresinin uzaması, sağlık sebebi, devamsızlık vb.) bağlı olmaksızın öğrenim süresince (mezun oluncaya kadar) devam eder. 
* Üniversitemizde normal öğrenim süresi 4 yıllık olan Bölümlerde 5. yıldan, normal öğrenim süresi 5 yıllık olan Bölümlerde 6. yıldan itibaren ödenecek öğrenim ücreti ders kredisine göre belirlenir. (Örneğin öğrencinin 4. yıldan sonra mezun olabilmesi için 2 dersi kalmış ise, öğrenci sadece bu iki dersin kredi toplamına karşılık gelen bir ücreti öder. Bu durumda ödemesi gereken öğrenim ücreti çok daha düşük olacaktır. Öğrencinin bir eğitim-öğretim yılında alması gereken derslerin kredi toplamı 60’dır. Öğrencinin alması gereken bu 2 dersin kredi toplamı 10 ise, öğrenci ödeyeceği öğrenim ücretinin sadece altıda birini (1/6) öder).
* Üniversitemizi 1., 2. ve 3. sırada tercih eden ve kayıt yaptıran öğrencilere, yurt ücretinden %40 indirim uygulanacaktır.
* Kayseri İlçelerinde (Akkışla, Bünyan, Develi, Felahiye, İncesu, Özvatan, Pınarbaşı, Sarıoğlan, Sarız, Tomarza, Yahyalı, Yeşilhisar) ikamet eden öğrencilere öğrenci yurt ücretinden %10 indirim yapılacaktır.
* Üniversitemiz kız ve erkek öğrenci yurtlarının kapasitesi oldukça yüksek olup, isteyen her öğrenci yurtlarımızda kalabilecektir. Yurtlarımız Üniversitemiz Kampüs alanında bulunmakta ve Fakültelere 3-5 dakikalık yürüyüş mesafesindedir. Yurt odaları, 1-3 öğrenci kalacak şekilde tasarlanmıştır. İsteyen her öğrenci tek kişilik odalarda kalabilecektir. Yurtlarımızın yanındaki Öğrenci Merkezinde sabah kahvaltısı, öğlen ve akşam yemekleri çıkmaktadır.
* Türkiye genelinde ilk 10.000’e giren öğrencilerimize yurtlarımızda ücretsiz olarak konaklama imkânı sağlanacaktır.
* Öğrenim ücreti, her akademik yıl için Mütevelli Heyetince belirlenir. Üniversiteye giriş yılını izleyen akademik yıllarda kayıtlı öğrenciler için yıllık öğrenim ücretindeki olası artış bir önceki yılın enflasyon oranını geçemez.
* Öğrenim süresi boyunca her akademik yarıyıl sonunda, Diş Hekimliği Fakültesi için her yıl sonunda yapılacak değerlendirmeye göre genel ağırlıklı not ortalaması 4.00 üzerinden 3.50 ve üzerinde olan, başarısız dersi ve disiplin cezası olmayan öğrencilere, o yarıyılı/yılı izleyen yarıyıl/yıl için geçerli olmak üzere karşılıksız “Başarı Bursu” verilir. Bu bursun miktar ve koşulları her akademik yarıyıl/yıl için Mütevelli Heyetince belirlenir.


DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

Programın Adı Öğrenim
Süresi
Puan
Türü
Genel
Kontenjan
2020-YKS 0,12
Başarı Sırası
2020-YKS
En Küçük Puan
Öğrenim Ücreti (TL)
(KDV Hariç)
Diş Hekimliği Fakültesi (Ücretli) 5 SAY 20 51400 453,62908 72.000 TL
Diş Hekimliği Fakültesi (Burslu) 5 SAY 9 28200 482,08117 Ücretsiz
Diş Hekimliği Fakültesi (%25 İndirimli) 5 SAY 31 45200 460,83614 54.000 TL

FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Programın Adı Öğrenim
Süresi
Puan
Türü
Genel
Kontenjan
2020-YKS 0,12
Başarı Sırası
2020-YKS
En Küçük Puan
Öğrenim Ücreti (TL)
(KDV Hariç)
Psikoloji (Ücretli) 4 EA 43 360000 285,15474 33.950 TL
Psikoloji (Burslu) 4 EA 11 79200 374,32378 Ücretsiz
Psikoloji (%50 İndirimli) 4 EA 19 147000 343,93921 16.975 TL

GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ

Programın Adı Öğrenim
Süresi
Puan
Türü
Genel
Kontenjan
2020-YKS 0,12
Başarı Sırası
2020-YKS
En Küçük Puan
Öğrenim Ücreti (TL)
(KDV Hariç)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Ücretli) 4 EA 20 659000 240,89506 33.950 TL
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) 4 EA 9 153000 341,71971 Ücretsiz
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) 4 EA 34 405000 276,80726 16.975 TL
 
Mimarlık (Ücretli) 4 SAY 2 * * 32.850 TL
Mimarlık (Burslu) 4 SAY 4 137000 365,96461 Ücretsiz
Mimarlık (%50 İndirimli) 4 SAY 22 * * 16.425 TL
(*) Mimarlık Bölümünü SAY puan türünde başarı sırası en düşük 250.000 olan adaylar tercih yapabilirler.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

(İktisat, İşletme, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümlerini 1., 2., 3., 4. ve  5. sırada tercih eden ve kayıt yaptıran öğrencilere ödeyecekleri öğrenim ücretinden  ilave %50 indirim, 6.,7., 8., 9. ve 10. sırada tercih eden ve kayıt yaptıran öğrencilere ödeyecekleri öğrenim ücretinden  ilave  %40 indirim  yapılacaktır.) 
Programın Adı Öğrenim
Süresi
Puan
Türü
Genel
Kontenjan
2020-YKS 0,12
Başarı Sırası
2020-YKS
En Küçük Puan
Öğrenim Ücreti (TL)
(KDV Hariç)
İktisat (Burslu) 4 EA 5 536000 256,27059 Ücretsiz
İktisat (%50 İndirimli) 4 EA 25 947000 212,79958 14.850 TL
1., 2., 3., 4. ve  5. sırada tercih eden ve kayıt yaptıran öğrencilerin ödeyeceği ücret (ilave %50 indirimli) 7.425 TL
6., 7., 8., 9. ve  10. sırada tercih eden ve kayıt yaptıran öğrencilerin ödeyeceği ücret (ilave %40 indirimli) 8.910 TL
 
İşletme (Burslu) 4 EA 5 363000 284,63421 Ücretsiz
İşletme (%50 İndirimli) 4 EA 30 889000 218,69941 14.850 TL
1., 2., 3., 4. ve  5. sırada tercih eden ve kayıt yaptıran öğrencilerin ödeyeceği ücret (ilave %50 indirimli) 7.425 TL
6., 7., 8., 9. ve  10. sırada tercih eden ve kayıt yaptıran öğrencilerin ödeyeceği ücret (ilave %40 indirimli) 8.910 TL
 
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) 4 EA 8 312000 295,42497 Ücretsiz
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) 4 EA 42 921000 215,69663 14.850 TL
1., 2., 3., 4. ve  5. sırada tercih eden ve kayıt yaptıran öğrencilerin ödeyeceği ücret (ilave %50 indirimli) 7.425 TL
6., 7., 8., 9. ve  10. sırada tercih eden ve kayıt yaptıran öğrencilerin ödeyeceği ücret (ilave %40 indirimli) 8.910 TL

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

(Elektrik - Elektronik Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği Bölümlerini 1., 2., 3., 4. ve  5. sırada tercih eden ve kayıt yaptıran öğrencilere ödeyecekleri öğrenim ücretinden  ilave %50 indirim, 6.,7., 8., 9. ve 10. sırada tercih eden ve kayıt yaptıran öğrencilere ödeyecekleri öğrenim ücretinden  ilave  %40 indirim  yapılacaktır.)
Programın Adı Öğrenim
Süresi
Puan
Türü
Genel
Kontenjan
2020-YKS 0,12
Başarı Sırası
2020-YKS
En Küçük Puan
Öğrenim Ücreti (TL)
(KDV Hariç)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) 4 SAY 9 205000 322,58458 Ücretsiz
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İndirimli) 4 SAY 33 * * 15.375 TL
1., 2., 3., 4. ve  5. sırada tercih eden ve kayıt yaptıran öğrencilerin ödeyeceği ücret (ilave %50 indirimli) 7.688 TL
6., 7., 8., 9. ve  10. sırada tercih eden ve kayıt yaptıran öğrencilerin ödeyeceği ücret (ilave %40 indirimli) 9.225 TL
 
Endüstri Mühendisliği (Burslu) 4 SAY 10 276000 291,70788 Ücretsiz
Endüstri Mühendisliği (%50 İndirimli) 4 SAY 10 * * 15.375 TL
1., 2., 3., 4. ve  5. sırada tercih eden ve kayıt yaptıran öğrencilerin ödeyeceği ücret (ilave %50 indirimli) 7.688 TL
6., 7., 8., 9. ve  10. sırada tercih eden ve kayıt yaptıran öğrencilerin ödeyeceği ücret (ilave %40 indirimli) 9.225 TL
 
İnşaat Mühendisliği (Burslu) 4 SAY 6 292000 285,95133 Ücretsiz
İnşaat Mühendisliği (%50 İndirimli) 4 SAY 9 * * 15.375 TL
1., 2., 3., 4. ve  5. sırada tercih eden ve kayıt yaptıran öğrencilerin ödeyeceği ücret (ilave %50 indirimli) 7.688 TL
6., 7., 8., 9. ve  10. sırada tercih eden ve kayıt yaptıran öğrencilerin ödeyeceği ücret (ilave %40 indirimli) 9.225 TL
(*) Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği ve İnşaat Mühendisliği Bölümlerini SAY puan türünde başarı sırası en düşük 300.000 olan adaylar tercih yapabilirler.

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Programın Adı Öğrenim
Süresi
Puan
Türü
Genel
Kontenjan
2020-YKS 0,12
Başarı Sırası
2020-YKS
En Küçük Puan
Öğrenim Ücreti (TL)
(KDV Hariç)
Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) 4 SAY 21 400000 255,54617 32.850 TL
Beslenme ve Diyetetik (Burslu) 4 SAY 9 145000 359,78910 Ücretsiz
Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) 4 SAY 30 275000 291,94781 16.425 TL
 
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) 4 SAY 7 382000 259,77281 32.850 TL
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) 4 SAY 8 146000 359,59131 Ücretsiz
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) 4 SAY 40 318000 277,48237 16.425 TL
 
Hemşirelik (Burslu) 4 SAY 8 148000 357,77762 Ücretsiz
Hemşirelik (%50 İndirimli) 4 SAY 47 231000 309,99785 15.375 TL

Burslu programlara yerleştirilen öğrencilere sağlanan burs, sadece öğrenim ücretini kapsamaktadır. Bunun dışında kalan yurtlar, beslenme, ulaşım, kitap vb. giderler ise öğrenim ücreti dışındadır.

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi'nde eğitim ücrete tabidir. Öğrenim ücreti banka sözleşmesinde belirtilen şekilde sekiz taksit halinde tahsil edilir.  Öğrenim ücretinin kayıt sırasında peşin ödenmesi halinde %5 indirim uygulanır.

Üniversitemiz öğrencisi veya başka üniversitenin öğrencisi olup ayrılanların veya ilişiği kesilen / ilişiğini kesenler ile bir yükseköğretim programından mezun olanların, YKS sonuçlarına göre burslu veya indirimli programlara yerleşmeleri halinde Üniversitemize hangi şartla yerleşmişse (ücretli, burslu veya indirimli), o yerleştirme şartıyla kayıt yapabilirler.
 
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi‘nde eğitim dili Türkçe’ dir.  Yabancı dil hazırlık eğitimi yoktur.

Özel Burs: Üniversiteye yerleştirilen ve kayıt yaptırdığı puan türüne göre Türkiye genelinde ilk 100’e girenlere aylık 7.000 TL, ilk 101 ve 1000 arası dereceye girenlere aylık 4.500 TL, ilk 1001 ve 3000 arası dereceye girenlere aylık 2.250 TL, ilk 3001 ve 6000 arası dereceye girenlere aylık 1.200 TL, her yıl (8) sekiz ay normal öğrenimi süresince “Özel Burs” verilir. Özel bursun devamı için öğrencinin; genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 3.50 olması, başarısız dersinin bulunmaması ve disiplin cezası almaması şarttır. Bu bursu alabilmek için daha önce hiçbir yükseköğretim kurumunun lisans programından mezun olmamış olmak şartı aranır.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile imzalanan Mutabakat Metni kapsamında bulunan sporculara Üniversitemizi tercih etmeleri ve yerleşmeleri halinde eğitim-öğretim süreleri ile sınırlı olmak kaydı ile %100 oranında eğitim bursu verilir. 
 
Şehit-gazi eş ve çocuklarına her akademik yılın başında Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen oranda burs sağlanır.

Öğrenci yukarıda belirtilen burslardan kendisinin lehine olanlardan sadece birisinden yararlanabilme imkanına sahiptir.
 
facebook-logo /nnyedu twitter-logo @nnyunv instagram-logo @nuhnaciyazganuniversitesi youtube-logo /NuhNaciYazganÜniversitesiKayseri