Rektörün Mesajı

Kısa Tanıtım Filmi

Neden NNYÜ

Dünya standartlarında eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetleri

Öğrenim, özel, sanat, kültür, spor ve başarı bursları

Nitelikli, genç ve dinamik akademik kadrosu

Uluslararası öğrenci değişim programları

Yandal/çift anadal yapma imkanı

Etkin üniversite-sanayi/toplum işbirliği

Öğrenci kulüpleri

Modern yurt imkanları

Sosyal, kültürel ve sportif imkanları

Modern donanımlı laboratuvarları ve kütüphanesi

Kariyer Yönlendirme Merkezi

Modern bilişim hizmetleri

Barışın ve huzurun hakim olduğu canlı, hareketli, renkli ve samimi kampüs ortamı

İngilizce'ye ilaveten Almanca, Çince, İspanyolca, İtalyanca, Japonca ve Rusça öğrenme fırsatı

Bahar şenlikleri, konserler, geziler, ulusal ve uluslararası kongre ve konferanslar

Müfredatta çok sayıda seçmeli ders olması ve öğrencilerimizin arzu ettikleri veya çağın gerektirdiği bir alanda uzmanlaşmaları

Mezun-Öğrenci Görüşleri
Icon
8

Fakülte

Icon
3

Enstitü

Icon
21

Bölüm

Icon
2520

Öğrenci

Icon
3125

Mezun