Eğitim Araç ve Gereçleri

Üniversitemizde dünya standartlarında eğitim-öğretim faaliyetlerinin yürütülmesi için ihtiyaç duyulan eğitim araç ve gereçleri temin edilmiş, bilgisayar alt yapısı oluşturulmuş ve eğitim alanları günümüzün modern eğitim araçları ile donatılmıştır.

Akademik Kadro

Akademik kadromuz, her biri kendi alanında güncel bilgi ve becerilerle donanmış, pratik ve teoriyi harmanlayabilen, ileri seviyede teknoloji bilgisinin yanı sıra sektörde uygulama tecrübesine sahip akademisyenlerden oluşmaktadır.

Üniversitemizdeki bazı derslerin verilmesi amacıyla ülkemizin tanınmış üniversitelerinden öğretim üyeleri ile görüşülmüş ve anlaşmaya varılmıştır.

Öğrenci Değişim

Özellikle ABD ve Avrupa Birliği ülkelerindeki üniversitelerde kısa veya uzun dönemli öğrenci değişimi uygulaması ve yurt dışında staj ve yabancı dil öğrenme imkanlarıyla öğrencilerimizin evrensel geniş bir bakış açısına sahip olmaları hedeflenmektedir.

Üniversitemiz Erasmus Charter programına üyedir. Erasmus hareketlilik faaliyeti ve staj değişim programı ile öğrencilerimize yurtdışında bir dönem okuma ve staj yapma imkânı verilmektedir. Uluslararası ofisimize hibe başvurusunda bulunan öğrenciler komisyon kuralları ve ulusal önceliklerimize uygun olarak desteklenmektedir.

ERASMUS Programı Çerçevesinde Yurtdışına Giden Öğrencilerimizden Görüntüler İçin Lütfen Tıklayınız

Eğitim Öğretim Dili

Üniversitemizde eğitim-öğretim dili Türkçe'dir. Ancak dört yıllık eğitim-öğretim süresince çok yoğun bir İngilizce eğitimi verilmektedir. İlk yarıyıl haftada 4 saat, ikinci yarıyıl haftada 4 saat, daha sonraki altı yarıyılın her birinde ise haftada en az ikişer saat olmak üzere İngilizce, Mesleki İngilizce, İngilizce Okuma ve Konuşma ve İş Hayatı İçin İngilizce dersleri sunulmaktadır. Üniversitemizde isteyen öğrenciler öğrenimleri süresince Almanca, Arapça, Çince, İspanyolca, İtalyanca, Japonca ve Rusça derslerini de seçmeli olarak alabilmektedirler.

Ayrıca Üniversitemizin kontrolü altında olmak üzere isteyen öğrenciler Üniversitemizin uygun şartlarla anlaşma yaptığı İngilizce dilinin konuşulduğu ülkelerdeki Üniversite ve Yabancı Dil Okullarına yaz ve yarı yıl tatillerinde gönderilmekte ve böylece daha iyi pratik yapma imkânları sunulmaktadır. Bu sistemle öğrencilerimizin bir yıl İngilizce Hazırlık Sınıfı okumadan çok iyi bir şekilde İngilizce öğrenmeleri sağlanmaktadır.

Ders Programları

Üniversitemizde eğitim; esnek, dinamik, disiplinler arası, bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanabilme ve bilgi üretme yönünde planlanmıştır. Günümüzde üniversite mezunlarından beklenen, bilgiye hızlı bir şekilde ulaşıp, bilginin işlenmesi, aktarılması, sınıflandırılması, kullanımı ve üretilmesinin yanı sıra piyasanın istediği pek çok beceriyi de kazanmış olmalarıdır. İletişim, yabancı dil, kişisel ve ekip çalışması yapabilme, liderlik, toplumsal ve etik değerlere saygı, geniş bir görüş açısı, hayat boyu öğrenme kültürü, modern teknikleri kullanabilme, çevreye duyarlılık ve sosyal sorumluluk beklenen mezun özellikleri arasındadır. Ders programları ve içerikler bu çerçevede hazırlanmış olup, her yıl güncellenmektedir. Çok sayıda seçmeli ders olup bu sayede hem öğrencilerin arzu ettikleri bir alanda uzmanlaşmaları sağlanmakta hem de ulusal ve uluslararası öğrenci değişim programları çok daha kolay bir şekilde gerçekleştirilebilmektedir.

Dersler konularına hakim olan öğretim üyeleri tarafından verilmektedir. Derse öğretim üyeleri öğrenciden önce gelmekte, o günkü ders notu ile ilgili materyali dağıtmaktadır. Ders materyalleri web ortamında da olduğu için öğrenci dersi Fakülte dışında da takip etme imkanına sahiptir. Her bir dönem sonunda her öğrenci ders ile ilgili web ortamında ders ve dersi veren öğretim üyesi hakkında değerlendirmede bulunmaktadır.

Uluslararası Ofis

Uluslararası Ofis, uluslararası kuruluşlarla Üniversitemiz arasındaki koordinasyonu sağlamakta; yurt dışı üniversitelerle akademik işbirliği imkanlarını artırmakta, Üniversitenin sunduğu ders ve programlara uluslararası katılımları gerçekleştirmekte, Üniversitemiz ile yurt dışındaki üniversiteler arasında öğrenci-öğretim elemanı değişimini sağlamakta, değişim öğrencilerinin başvurularını koordine etmekte, ortak araştırma ve bilimsel çalışma imkanlarını oluşturmakta, kültürler arası bilinçlilik düzeyini geliştirmek için faaliyetlerde bulunmaktadır.

Öğrenci Konseyi

Üniversitemiz öğrencilerinin eğitim, sağlık, spor ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanmasında öğrencilerin görüşlerini belirleyerek yönetime bildirilmesi ve yönetim ile öğrenciler arasındaki iletişimin güçlendirilmesi amacı ile öğrenci konseyi oluşturulmuştur. Üniversitemizde bulunan tüm bölümlerdeki öğrenciler kendi bölüm temsilcilerini, bölüm temsilcileri fakülte temsilcisini, fakülte temsilcileri de Üniversite temsilcisini seçmektedir. Böylece, demokratik ve özgür bir üniversite ortamı oluşturularak öğrenciler ile yönetim arasında etkin bir iletişim ağı kurulmuştur.

Engelsiz Üniversite

Üniversitemizde kayıtlı engelli öğrencilerimizin akademik, idari, fiziksel ve sosyal ihtiyaçları karşılanmakta, yurt yaşamları dahil olmak üzere karşılaşabilecekleri problemlere etkin çözümler üretilmektedir. Kayıt sırasında engelli öğrenciye öncelik, kayıt işlemlerinde yardımcı personel desteği, yardımcı personel eşliğinde binaların tanıtılması, rampa, asansör ve engelli tuvaletleri, engel gruplarına uygun sınıflar, akademik personelin engellilik ile ilgili farkındalığının arttırılması, sınıfların erişilebilirliği, çeşitli engel gruplarına göre ders materyalleri geliştirme, kütüphanenin çeşitli engel gruplarının ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde düzenlenmesi, engel gruplarına göre özel uygulamalar (görme engelli öğrenciler için büyük puntolu kağıtlar, yardımcı personel, isteğe göre sözlü sınav, uygun sınav salonu), engelli öğrencilere burslarda öncelik tanınması ve yurt binalarında erişilebilirliğin artırılması sağlanmıştır.

Bilgisayar Hizmetleri

Üniversitemizde güncel teknolojiye sahip Bilgi İşlem Merkezi bulunmaktadır. Fiber optik kablo altyapısına sahip kampüsümüzde metro internet bağlantısı bulunmaktadır. Kablosuz internet erişimiyle kampüsün her noktasında internete ulaşmak mümkündür.

Üniversitemizde ayrıca genel bilgisayar laboratuvarları ve kütüphane bireysel kabinleri bölümünde bilgisayara ve internete erişim imkanı bulunmaktadır. Üniversitemizde her öğrenciye bir mail adresi ve kişisel sayfaları için ftp alanları verilmektedir.

 • 8J4C6872
 • 8J4C6973
 • 8J4C7023
 • 8J4C7047
 • 8J4C7099
 • 8J4C7155
 • 8J4C7222
 • 8J4C7305
 • 8J4C7434
 • 8J4C7656
 • 8J4C8087
 • DJI_0027
 • IMG_6698
 • IMG_7165
 • IMG_7167
 • IMG_7696